Retour

Artikel 8. Ruilen/retourneren van artikelen
8.1 Wij doen er alles aan om de consument via onze website te informeren over de artikelen. Mocht de consument desondanks een artikel zonder opgave van reden niet wensen af te nemen, dan heeft de consument het recht het product binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling terug te sturen en/of te ruilen voor een ander product. 
8.2 Artikelen die in de SALE zijn gekocht, kunnen niet geretourneerd en/of geruild worden! 
8.3 Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De consument zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij/zij het product wenst te behouden. Indien de consument van het recht tot retourneren gebruik maakt, zal deze het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – onbeschadigd en in de originele staat en verpakking aan Halaal Style retourneren, conform de door Halaal Style verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 
8.4 Halaal Style accepteert uitsluitend ruilingen/retourneringen waarvoor de instructies zijn gevolgd. Ruilingen en retourneringen die niet binnen de gestelde tijd zijn ontvangen worden niet geaccepteerd.
8.5 Voor het retourneren van artikelen vanuit Nederland kan de consument gebruik maken van het bij de bestelling gevoegde verzendadres. Voor het retourneren zal €6,50 aan verzendkosten gerekend worden. Dit bedrag wordt van het terug te storten bedrag ingehouden.
8.6 Voor het retourneren van artikelen vanuit een ander land dan Nederland kan de consument gebruik maken van het bij de bestelling gevoegde retouradres. De consument verzend het pakket via een pakketdienst naar keuze. De verzendkosten voor deze retourzending zijn voor de rekening van de consument.
8.7 De retourzending zal na ontvangst van de goederen per e-mail worden bevestigd. Het aankoopbedrag van de retourzending, min de portokosten, stort Halaal Style binnen 10 werkdagen terug op de rekening waarvan het bedrag afkomstig is.